La oss slå det fast med en gang, det som skjer og har skjedd i Japan er tragisk, og går innpå de fleste av oss. Men jeg reagerer med sinne og irritasjon på mengden feilinformasjon og direkte lureri som bedrives av avisene og medier generelt når det gjelder det som skjer rundt kraftverket i Fukushima.

La oss se på fakta her:

  • Atomkraftverk bygget for å tåle jordskjelv med kraft på 8.2 på richters skala, tåler jordskjelv med kraft nær 9. Med andre ord 7-8 ganger kraftigere.
  • Nedtrapping av kraftverket gikk etter planen helt til tsunamien, som var større enn beskyttelsen til eksterne kraftkilder som skulle kjøle ned reaktoren tålte, sveipet med seg alt av strømkilder til nedkjøling
  • Her følger en hel rekke av “murphys lov” elementer, tilførte strømkilder som ikke kunne kobles til, problemer med å få strøm til å pumpe vann, kjemiske reaksjoner som skapte gass man slapp ut som eksploderte i bygget rundt ytterste del av reaktoren osv. osv.
  • Helt til man ble nødt til å pumpe sjøvann inn, som gjør kraftverket ubrukelig og arbeidet vanskeligere

For å si det med en gang, en eksplosjon er dramatisk, men en eksplosjon utenfor reaktoren er helt udramatisk i forhold til stråling og spredning av reaktorkjernen. Disse eksplosjonene skjer som en følge av reaksjon mellom vannet og det ytterste materialet på brenselstavene. Det at gassen slippes ut betyr at det er under kontroll. At gassen samler seg og sprenges er uheldig, men er ingen umiddelbar helsefare.

Det er først idag hvor man sier at reaktor 2 sin faktiske beskyttelseskapsel kan være åpen og lagringen av brukte brenselsstaver er i brann at det er dramatisk. Men journalistene har skrevet ATOMKATASTROFE, EKSPLOSJON osv. overalt lenge før det var noe drama i det hele tatt, så folk er forvirret og reaksjonene er alt fra apati til å tro man skal dø.  Dette atomkraftverket har et HELT annet design enn Tsjernobyl. Japanere er ærefulle folk, og de sier det er langt fra noe Tsjernobyl nivå på krisen, Tsjernobyl var kraftig menneskelig svikt, her er det snakk om store naturelementer som jobber mot de tapre arbeiderne.

Journalister som ikke har lest seg opp på en A4 side om atomkraft en gang sitter og pøser ut ATOMKATASTROFE og skremmer livet av kunnskapsløse folk. Ja, det har blitt litt drama rundt det nå, spesielt for det japanske folk nær kraftverket, men det blir et helt feil fokus i en så stor tragedie som dette å drive slik skremselspropaganda for å selge to ekstra aviser. Jeg synes det er skammelig.

Det er også HELT ubetydelig for om vi skal ha atomkraft i Norge. Vi har ikke jordskjelv i denne skalaen eller tsunamier, vi er heller ingen øy. Og verden har ikke strøm uten atomkraft, sånn er det bare folkens. Jeg er fremdeles for atomkraft, men det er ikke av betydning idag!

Link til fakta om stråling og sammenligning med å spise bananer! (ikke spøk)

Oppdatert:

Norske forskere ser ut til å være uenige med fransk nivå 6 krise.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende